זכויות יוצרים

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר זה על מרדכי בן-ארי לרבות כל תוכן הכלול בו הינן, לפי התוכן הספציפי- בבעלות מנהלי האתר, חברת אל על, הוצאה לאור של עיתון "הארץ", הוצאה לאור של עיתון "מעריב", הוצאות לאור של עיתונים אחרים בישראל או מחוץ לה, צלמים, כותבים, יוצרים שונים ו/או של צד שלישי, שלא אותר או הרשה למנהלי האתר להשתמש בהם.
אין להעתיק, להפיץ, להציג , לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הזכויות הנ"ל, בין על ידי הגולשים באתר ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש ממנהלי האתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).
אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, על הגולש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים © הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידי הגולש. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים באתר בכל דרך נוספת לרבות בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, מגזינים, כתבי-עת, ספרים וכיו"ב, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, בארכיבים דיגיטאליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת, לרבות תקשורת חוטית, אל-חוטית, סלולארית, כבלים ולווין.
באתר זה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, מקוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

 
מנהלי האתר מנסים לשמור על זכויות היוצרים והקניין הרוחני בנוגע לתכנים המוצגים באתר.
 
נעשה מאמץ לאתר את היוצרים ו/או את בעלי זכויות היוצרים ולקבל את הסכמתם להצגת התכנים באתר.

במידה ולמרות מאמצים אלו, מסתבר ליוצר או בעל זכויות יוצרים כי באתר מופיע, ללא הסכמתו, תוכן בבעלותו, הרי הינו מתבקש ליצור קשר מיידי עם מנהלי האתר, לצורך הסדרת הסוגיה כדין, לשביעות רצונו של בעל זכויות היוצרים.

בכל הנוגע לקטעי עיתונות של "הארץ" ושל "מעריב "– הרי כל הזכויות שמורות להוצאה לאור של עיתון "הארץ" בע"מ ולהוצאה לאור של עיתון "מעריב"-בשינויים המחויבים.  אין להעתיק ו/או להפיץ פרסומים אלו(קטעי העיתונות)או חלק מהם בכל צורה ואופן ללא קבלת אישור מראש לכך, בכתב, מהוצאת העיתון הרלבנטית.
טיים קנדה מאי 1968
AIR TRANSPORT WORLD MAGAZINE MAY 1977 COVER PAGE
דילוג לתוכן