זכויות יוצרים מעריב

בכל הנוגע לקטעי עיתונות של "מעריב "– הרי כל הזכויות שמורות להוצאת עיתון "מעריב". אין להעתיק ו/או להפיץ פרסומים אלו(קטעי העיתונות)או חלק מהם בכל צורה ואופן ללא קבלת אישור מראש לכך, בכתב, מהוצאת העיתון הרלבנטית.
 
טיים קנדה מאי 1968
AIR TRANSPORT WORLD MAGAZINE MAY 1977 COVER PAGE
דילוג לתוכן